Header med illustrasjon av to personer.

Immaturus

Bilde av hovedpersonen og en ånd fra teaterstykket Renset.

Immaturus

Studentteateret Immaturus er den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter.

Immaturus er en organisasjon som er åpen for alle uansett erfaring og sammen arrangerer vi ukentlige arrangementer og grupper i tillegg til forestillinger av ulik størrelse. Av ukentlige gruppetilbud kan vi friste med improvisasjonsteater, radioteater, musikkteater, skrivegruppe, skuespillerteknikk og Dungeons & Dragons.

Hver onsdag kl. 20:00 har vi en variasjon av arrangementer på Det Akademiske Kvarter: Åpen Scene // Åpent Rom, Poesiaften og Bergen Impro Battle.

Men hva hadde et studentteater vært uten teaterproduksjoner? Hvert semester setter vi opp minst én hovedproduksjon, samt mikroprosjekter av varierende størrelse. Denne høsten setter vi opp en hovedproduksjon, Renset.

Så å si alle våre arrangementer tar sted på Det Akademiske Kvarter og vi anser dette som vårt hjem. Som Immaturuser er man en del av et stort fellesskap. Ønsker du å bli medlem eller vil du ha litt mer informasjon? Send mail til medlem@immaturus.no

Ønsker du å vite mer om hvordan Immaturus er satt sammen? Les gjerne våre vedtekter (pdf).