Header med illustrasjon av to personer

Immaturus

Prosjektbeskrivelse

Å iscenesette et prosjekt kan være utfordrende. Immaturus har over 25 års erfaring med hvordan å gjennomføre teaterproduksjoner. Gjennom oss kan du realisere prosjektet ditt med stor kunstnerisk frihet og veiledning fra start til slutt.

Det vi trenger er en beskrivelse av prosjektet ditt. Prosjektet må gjerne også ta utgangspunkt i ’devising’ som fremgangsmåte, hvor det ikke foreligger et manus på forhånd. Da må temaet og inspirasjonen for prosjektet gjøres tydelig.

Om du ønsker å regissere et allerede eksisterende manus, eller ønsker å skrive et selv, er fristen for innsendelse til hovedproduksjon for Høst 2019 er 15. Mai. Søknad om hovedproduksjon sendes til radet@immaturus.no. Søknad om å regissere mikroprosjekt og øvrige produksjoner kan sendes inn når som helst!

Bidrag sendes til kr@immaturus.no. En prosjektbeskrivelse inneholder gjerne:

  • -En presentasjon av deg/dere, inkl. eventuell tidligere erfaring.
  • -En presentasjon av prosjektet og din/deres visjon.
  • -Hvilken sjanger, hva slags spillestil og fokuspunkter prosjektet har.
  • -En beskrivelse av hva du ønsker at publikum skal sitte igjen med.
  • -Tanker rundt visuell utforming: Scenografi, kostyme og rekvisitter.
  • -Foreløpig budsjett og fremdriftsplan.