Header med illustrasjon av to personer.

Immaturus

Bilde av hovedpersonen og en ånd fra teaterstykket Renset.

Immaturus

Studentteateret Immaturus er den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter.

Immaturus er en organisasjon som er åpen for alle uansett erfaring og sammen arrangerer vi ukentlige arrangementer og grupper i tillegg til forestillinger av ulik størrelse. Av ukentlige gruppetilbud kan vi friste med improvisasjonsteater, lyd og lys-gruppe, musikkteater, skrivegruppe, skuespillerteknikk og Dungeons & Dragons.

Hver onsdag kl. 20:00 har vi en variasjon av arrangementer på Det Akademiske Kvarter: Åpen Scene // Åpent Rom, Poesiaften og Bergen Impro Battle.

Men hva hadde et studentteater vært uten teaterproduksjoner? Hvert semester setter vi opp minst én hovedproduksjon, samt mikroprosjekter av varierende størrelse.

Så å si alle våre arrangementer tar sted på Det Akademiske Kvarter og vi anser dette som vårt hjem. Som Immaturuser er man en del av et stort fellesskap. Ønsker du å bli medlem eller vil du ha litt mer informasjon? Send mail til medlem@immaturus.no

Ønsker du å vite mer om hvordan Immaturus er satt sammen? Les gjerne våre vedtekter (pdf).