Header showing an image with two drawn characters. One with a sad face, the other happy.

Immaturus

Høstens hovedproduksjon: Hvorfor gråter du?

Premiere: 19. oktober, kl 20:00 i Tivoli

Du har et hjem. Du har ambisjoner. Du har familie. Du har et språk. Du har et liv. Så må du gi slipp på alt.

«Å forlate hjemmet sitt, når det ikke er noe igjen, det må man.»

Å flykte er å gi slipp. Man reduseres til å overleve, til å vente. Men hva flykter man fra? Hva har man sett, gjort, opplevd? Når man rømmer, vil man beholde seg selv mest mulig, men hvordan takle at man ikke forstår og ikke blir forstått, at verden omkring en blir fremmed og avvisende? Å være på flukt blir det man er, nødvendigheten har drevet en vekk fra seg selv, og det eneste man vil er å komme tilbake til slik alt var.

I Maria Nygrens stykke Hvorfor gråter du? møter vi fire mennesker i limbo mellom det de har forlatt og det de håper å få.

Regi: Tron-Petter Nilsen Aunaas og Aasta Valen

Se forestillingen 19. oktober og 21.-26. oktober kl 20:00, i Tivoli på Det Akademiske Kvarter.

Reserver dine billetter på mail til billett@immaturus.no

Studentteateret Immaturus

Studentteateret Immaturus er Norges største studentteater og den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter.

Kontakt

kart_logo
facebook_logo
instagram_logo
epost_logo